Vi bryr oss!

Miljøfyrtårn

Stavanger Forum er miljøsertifisert som miljøfyrtårn. For å bli godkjent som miljøfyrtårn må vi vise miljøansvar på områder som gjennvinning, avfallshåndtering, energiforbruk, transport, innkjøp og estetikk.
Vi oppfordrer våre kunder, underleverandører og publikum til å vise hensyn og hjelpe oss til å opprettholde vår status som miljøfyrtårn. Reis til Stavanger Forum med miljøvennlige transportmiddel og bruk Stavangers gode system for avfallshåndtering og gjennvinning. 

 

ICCAs skandinaviske avtale om bærekraftige møter

Gjennom sitt medlemskap i ICCA Scandinavian Chapter har Stavanger Forum forpliktet seg til følgende: (Fritt oversatt fra originaldokumentet):

I anerkjennelse av dagens klare fordeler og avkastning av bærekraftig forretningsdrift, har medlemsbedriftene i ICCA Scandinavian Chapter blitt enige om å arbeide sammen for å skape en bærekraftig møteregion i Skandinavia.

Gjennom avtalen forplikter vi oss til å iverksette tiltak sammen for å fremme bærekraftig praksis innenfor møte og konferanseindustrien ved å:

1.     Offentliggjøre vår deltakelse i dette arbeidet, og bruke alle våre nettverk for å oppmuntre andre medlemsorganisasjoner til å forplikte seg til denne avtalen.

2.     Engasjere våre kunder, forretningsforbindelser og andre interessenter til dialog om økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft for vår bransje.

3.     Utdanne interesserte parter, dele kunnskap innen bærekraftig forretningsdrift og anerkjenne ICCA-medlemmer for deres beste praksis og innsats innen bærekraftig virksomhet.

4.     Oppmuntre og støtte privat og offentlig samarbeid med andre destinasjoner for å dele Skandinavias beste praksis og løsninger, og i sin tur lære fra andre.

5.     Allokere ressurser til planleggere for å identifisere ansvarlige, bærekraftige og sertifiserte leverandører for å hjelpe dem til å skape mer bærekraftige arrangementer.

6.     Fremme effektiv, rettferdig og mer bærekraftig bruk av ressurser.

7.     Tilrettelegge for økt bruk av miljøvennlig transport gjennom bedre kommunikasjon med besøkende og gjennom samarbeid med transportører.

8.     Beregne CO2-avtrykk fra den skandinaviske møtebransjen og satse på å redusere dette med 20 prosent innen 2020.

9.     Opprettholde de høyeste standarder for ærlighet og rettferdighet og dermed opprettholde et samfunn basert på integritet og høye etiske standarder.

10.   Gi tilbake til samfunnet ved å proaktivt skape koblinger mellom møtebransjen og gode initiativer innen samfunnsansvar.

Gjennom ovennevnte, forplikter vi oss til å ha lederskapsfokus og oppmerksomhet mot  problemstillingene, slik at den bransjen vi representerer blir mer bærekraftig.