Total PCO-tjeneste for konferanser og kongresser

Koordinering av alle aktiviteter før, under og etter arrangementet:

Prosjektstyring (oppdragsgivers kontaktperson i Stavanger Forum AS)
Budsjettering og budsjettkontroll
PR & markedsføring
Trykksakproduksjon
Teknisk planlegging og gjennomføring
Delegatadministrasjon og hotellbooking
Møtedeltakelse (reiseutgifter utenfor Stavanger-regionen belastes oppdragsgiver)
Call for papers
CateringTransport
Sosialt program deltakere og ledsagere
Regnskap og revisjon

Koordinering av ovennevnte poster faktureres pr. time 
Enkelte poster kan avtales med fast beløp.

Tilleggstjenester

 • Innleid personell under gjennomføringen (teknikere, vertinner/verter, informasjons- og registreringspersonell, vakter osv.)
 • SMS til alle registrerte deltakere
 • Elektroniske kundeundersøkelser (utstillere, delegater osv.)
 • Massekopiering, etter regning.
 • Masseutsendelser av for eksempel program/invitasjon. Pris er avhengig av antall vedlegg. Porto ikke inkludert.
 • Pakking av deltakermapper. Pris avhengig av antall vedlegg.
 • Reisebyrå/Post/Bank
 • Kortgebyr, belastning ut i fra bruk av kortselskaper
 • Forsikring
 • Tolkeformidling
 • Translatørtjeneste
 • Artistformidling, teaterforestillinger, konserter


Utstilling

 • Salg og markedsføring, teknisk planlegging og gjennomføring etter nærmere avtale.