Total tjenesteleveranse for konferanser og utstillinger.

Koordinering av alle aktiviteter før, under og etter arrangementet:

Prosjektstyring (oppdragsgivers kontaktperson i Stavanger Forum AS)
Budsjettering og budsjettkontroll
PR & markedsføring
Trykksakproduksjon
Teknisk planlegging og gjennomføring
Delegatadministrasjon og hotellbooking
Møtedeltakelse (reiseutgifter utenfor Stavanger-regionen belastes oppdragsgiver)
Call for papers
Catering
Transport
Sosialt program deltakere og ledsagere
Regnskap og revisjon

Koordinering av ovennevnte poster faktureres pr. time 
Enkelte poster kan avtales med fast beløp.

Tilleggstjenester

 • Innleid personell under gjennomføringen (teknikere, vertinner/verter, informasjons- og registreringspersonell, vakter osv.)
 • SMS til alle registrerte deltakere
 • Elektroniske kundeundersøkelser 
 • Massekopiering, etter regning.
 • Masseutsendelser av for eksempel program/invitasjon.
 • Pakking av deltakermapper. 
 • Reisebyrå/Post/Bank
 • Forsikring
 • Tolkeformidling
 • Translatørtjeneste
 • Artistformidling, teaterforestillinger, konserter


Utstilling

 • Salg og markedsføring, teknisk planlegging og gjennomføring etter nærmere avtale.