Stavanger Forum er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet

Se under for viktig informasjon vedrørende HMS

Trykk her for HMS film for opprigg/nedrigg i forbindelse med våre arrangement

HMS-plan_Stavanger_Forum_MAL__ny.pdf

Stavanger Forum er sertifisert som Miljøfyrtårn. Vår klima- og miljørapport utarbeides årlig og kan oversendes ved forespørsel.