Stavanger Forum er opptatt av å ivareta helse, miljø og sikkerhet

Se under for viktig informasjon vedrørende HMS

Trykk her for HMS film for opprigg/nedrigg i forbindelse med våre arrangement

HMS plan og reglementet