Vennligst les disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår", "vilkår og betingelser") nøye før du bruker www.stavanger-forum.no nettstedet

Sist oppdatert: 10 april 2015

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene ("Vilkår", "vilkår og betingelser") nøye før du bruker http://www.stavanger-forum.no nettstedet ("Tjenesten") drives av Stavanger Forum ("oss", "vi", eller " vår "). Din tilgang til og bruk av Tjenesten forutsetter at du aksept og etterlevelse av disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som tilgang til eller bruker tjenesten. Ved å gå eller bruke tjenesten samtykker du til å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene da du ikke kan få tilgang til tjenesten.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eid eller kontrollert av Stavanger Forum. Stavanger Forum har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, retningslinjer eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Stavanger Forum ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på videre eller gjennom slike nettsteder eller tjenester. Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med lovene i Norge, uten hensyn til konflikt mellom rettsprinsipper.

Vår unnlater å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli betraktet som en fraskrivelse av slike rettigheter. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene blir holdt for å være ugyldig av en domstol, vil de resterende bestemmelsene i disse vilkårene fortsatt gjelde. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss angående vår service, og erstatter alle tidligere avtaler vi kan ha mellom oss om tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å modifisere eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er materialet vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkårene trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli fastsatt etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår service etter disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkår. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt Oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.